Kontrole ARiMR

Kontrole ARiMR

Firma Jaketron Jakub Fryziel powstała w roku 2010 i od tego czasu realizujemy kontrolę powierzchniowe deklarowanych przez gospodarstwa rolne  wniosków o dopłat bezpośrednie z funduszy unijnych. W tym czasie realizowaliśmy kontrolę w liczbie od kilku do kilkunastu tysięcy gospodarstw rocznie na terenie takich województw jak:

– mazowieckie

– świętokrzyskie

– łódzkie

– kujawsko-pomorskie

– pomorskie

– podlaskie

75-471

Kontrole ARiMR

Posiadamy zespół sprawdzonych i doświadczonych pracowników w realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na  terenie 16 województw. W obecnym momencie, zatrudniam 24 pracowników na umowę o pracę oraz kilkadziesiąt osób na umowy cywilno-prawne – w trakcie realizacji prac terenowych.

Wszystkie osoby chętne podjąć współprace przy obecnie realizowanych projektach kontroli zapraszamy do kontaktu pod adresem mail: kontrole@jaketron.pl

Galeria

Scroll to Top