Digitalizacja

Digitalizacja

– przenoszenie materiałów analogowych do formy cyfrowej (dokumentów PZGiK, dowodów zmian EGiB i innych),

– analiza dokumentów podlegających skanowaniu w zakresie przydatności do skanowania i ich kompletności oraz dokonania stosownych napraw lub przywrócenia ich do pierwotnego układu,

– tworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów cyfrowych  w bazach danych,

– przypisanie odpowiednich metadanych zgodnych z wytycznymi klienta,

– zasilenie systemu (bazy) poprzez podłączenie z opisaniem w systemie skanów dokumentów wraz z ich parametrami (zasięgami, rodzajem i funkcjami).

digitalizacja
Scroll to Top