Fotogrametria

Fotogrametria

Pozyskujemy zdjęcia lotnicze przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych i przetwarzamy je do postaci ortofotomap o wysokiej rozdzielczości terenowej oraz chmur punktów.

Obrazy te, dzięki centymetrowej dokładności wpasowania, doskonale nadają się do wykonywania na nich pomiarów sytuacyjnych oraz weryfikacji aktualności i dokładności danych przestrzennych z innych źródeł.

foto 1

Zastosowanie

Zastosowaniem pozyskanych danych z nalotów jest:

– wykonanie wywiadu terenowego,

– mapy do celów projektowych obszarów trudno dostępnych,

– zobrazowanie aktualnego stanu terenu,

– ocena drzewostanu i roślinności,

– numeryczny model pokrycia terenu,

– pomiary objętości i mas,

– raportowanie i kontrola postępu prac budowlanych,

– zdjęcia i filmy z powietrza.

Szczegółowe informacje – Emilia Szymor

emilia.szymor@jaketron.pl

Galeria

Scroll to Top