Bazy danych przestrzennych

EGiB

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

– wstępne obliczenia i poszukiwanie osnowy geodezyjnej oraz  pomiar i wyrównanie sieci,

– obliczenia punktów granicznych,

– ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

– pomiar budynków,

– synchronizacja danych EGiB z danymi PESEL, REGON, EMUiA, KW, TERYT

– gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

BDOT500 i GESUT

– zakładanie i aktualizacja bazy danych BDOT500,

– zakładanie i aktualizacja bazy danych GESUT oraz  uzgodnienia branżowe.

Osnowy geodezyjne

Prace geodezyjne związane z projektowaniem, zakładaniem i wyrównaniem geodezyjnych osnów:
– poziomych,
– wysokościowych.

Scroll to Top